Grand Prix Klubu Odnowa

Regulamin Grand Prix Klubu Odnowa

1. CEL:

1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży i seniorów.
1.2 Zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu.
1.3 Stworzenie zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATORZY:

2.1 Klub Odnowa
2.2 Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński
2.3 Edukacja Przez Szachy
2.4 Sędzią głównym jest Mikołaj Włoch
2.5 Kierownikiem zawodów jest Arkadiusz Matczyński

3. TERMIN I MIEJSCE:

3.1 Zawody odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2019r.
3.2 Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 15.40-16.20
początek każdego turnieju o godzinie 16.30.
3.3 Klub Odnowa Aleja Lecha Kaczyńskiego 38

4. UCZESTNICTWO:

4.1 W turnieju mogą uczestniczyć zwodnicy z całej
Polski pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2 Wpłacą wpisowe w wysokości ;
– Grupa A seniorzy 15 zł , juniorzy 10 zł
– Grupa B i C 10 zł

4.3 Turnieje podzielone są na:
Turniej A dla zawodników od II kategorii szachowej
Turniej B dla zawodników do III kategorii szachowej
Turniej C dla juniorów bez kategorii**

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

5.1 Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut +2 sekund ruch na zawodnika.
5.2 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, Progres, Bezpośredni pojedynek, Ilość zwycięstw.

6. NAGRODY:

6.1 Indywidualna – każdemu zawodnikowi sumuje się liczba punktów ze wszystkich 4
turniejów.
6.2 Po każdych zawodach 20% uczestników wśród chłopców i dziewcząt otrzyma nagrody rzeczowe,zwycięzcy –puchary, drugie i trzecie miejsce –medale, dyplomy dla chętnych. W przypadku pozyskania wystarczającej liczby nagród, otrzymają je wszyscy uczestnicy.
6.3 Nagrodą główną w trzech grupach jest Drukarka HP LaserJet Pro ufundowana przez AR Technika. Aleksander Roliński.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

** 7.1 Zawodnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna).
7.2 Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
7.3 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie
www.edukacjaprzezszachy.pl, https://www.chessmanager.com, www.kpzszach.pl
7.4 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
7.5 Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię.
7.6 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
7.7 Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronów medialnych.
7.8 Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia dokonuje się na każdy turniej osobno za pomocą strony https://www.chessmanager.com

X